Tänk som Kahneman | Modern Psykologi

Något Nobelpris i psykologi finns inte. Däremot har psykologer fått Nobelpris. År 2002 fick den israeliske psykologen Daniel Kahneman Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Priset byggde på många års forskning uttryckt i den så kallade prospektteorin, som Kahneman utvecklat tillsammans med vännen och kollegan Amos Tversky, som hade dött sex år tidigare. Psykologi, och inte ekonomi, är Kahnemans fält, men människans sätt att fatta beslut har stor påverkan på ekonomi och samhällsliv, därav priset, och även på alla andra områden i livet som kräver bedömning.

Prospektteorin går ut på att människor upplever förväntade vinster och förluster på olika sätt. En vinst måste vara dubbelt så stor som en förlust för att uppväga den. Deras experiment visade också att man undviker förluster som man är säker på att de kommer, även om det gör att man riskerar en ännu större förlust som däremot inte är helt säker. Dessutom överskattar vi små sannolikheter och underskattar stora sannolikheter.

Kahnemans bok Tänka, snabbt och långsamt är hans hyllning till sin kollega och intellektuella lekkamrat. Kahneman har ägnat ett helt forskarliv åt människans oförmåga att fatta rationella beslut.

LÄS VIDARE HÄR (MODERNPSYKOLOGI.SE)

Annonser
%d bloggare gillar detta: