Agitatorn som gick till vänster | Populär Historia

Stämningen var tryckt i lägenheten på Valhallavägen i Stockholm där familjen Dalström bodde. Ruth, tonåring och äldst i syskonskaran, minns att fadern var rasande, modern sammanbiten, mormodern upprörd och förtvivlad.

Barnen hölls utanför men hade dunkla aningar om stora olyckor som ruvade i bakgrunden. Att en mystisk tidning som kom in köksvägen om morgnarna hade något med saken att göra, så mycket förstod Ruth. Den fick absolut inte ligga framme och var något alldeles förskräckligt! ”Man visste knappast om man vågade ta i den ens, så förskräcklig förstod man att den var.”

Detta familjedrama utspelade sig i början av 1890-talet. Tidningen hette Social-Demokraten, organ för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti som hade bildats några år tidigare, 1889.

Prenumeranten hette Anna Maria Katarina Dalström, mor till de sex barnen och snart också till ett sjunde, och hustru till den gediget konservative ingenjören Gustaf Dalström. Av släktingarna kallades hon aldrig annat än Maria, medan vännerna kände henne som Kata.

Fru Dalström hade länge varit liberal, vilket vid den här tiden betraktades som nog så radikalt i borgarklassen, men att närma sig socialdemokratin var oförlåtligt. Det hade en av partiets ledande män, Hjalmar Branting, redan fått erfara.

LÄS VIDARE HÄR (POPULARHISTORIA.SE)

Annonser
%d bloggare gillar detta: