Upp med händerna | Modern Psykologi

I en tid då allt fler banbrytande upptäckter görs om den mänskliga hjärnans funktion är det kanske dags för en ”handens renässans”. Spelade händerna en betydligt viktigare roll i människans mentala utveckling än vi anat?

Göran Lundborg, professor emeritus och en av landets främsta experter på handkirurgi, tänker sig att en ständig växelverkan mellan handen och hjärnan är grunden för vår civilisation.
– Den mänskliga handen har blivit perfekt under en fyra miljoner år lång utvecklingsperiod. Den bär på kunskap, erfarenhet och en improvisationsförmåga som är enastående, säger han.

Göran Lundborg menar att hjärnan och handen är ömsesidigt beroende av varandra – och detta har i sin tur format människan till en kulturvarelse, enligt honom.
– Den viktigaste händelsen i evolutionen var när våra förfäder började gå på två ben. Samtidigt frigjordes armarna för andra uppgifter. Och det fick en enorm betydelse för förmågan att överleva och att kommunicera, påpekar Göran Lundborg.

Han var under många år verksam vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö. Han är författare till flera läroböcker och ett stort antal vetenskapliga artiklar. Boken Handen och hjärnan: Från Lucys tumme till den tankestyrda robothanden kom ut 2011 och är en fascinerande resa genom handens långa historia.

LÄS VIDARE HÄR (MODERNPSYKOLOGI.SE)

%d bloggare gillar detta: