Ingen demokrati utan fria kvinnor | Forskning & Framsteg

Redan på 1950-talet fick Tunisiens kvinnor rätt att skilja sig utan mannens godkännande, och polygami förbjöds. I arabvärlden var dessa lagar unika. Enligt nya forskningsresultat kan dessa tidiga framsteg för kvinnorna ha varit avgörande för den positiva utvecklingen i Tunisien efter den arabiska våren 2011.

Efter det första valet i Tunisien år 2011 började arbetet med en ny konstitution, vilket hotade att bromsa demokratiseringsprocessen. Enligt regeringens islamistiskt inspirerade förslag skulle kvinnan nu ses som ett ”komplement till mannen” – till skillnad från de principer som hade fastställts redan 1956. Efter omfattande protester kom en ny författning till stånd 2014. Det blev den mest progressiva i hela arabvärlden. Den är inte baserad på sharia, som de flesta grundlagar i regionen, utan tillskriver män och kvinnor lika rättigheter. Detta är ett fundament i ett demokratiskt samhälle – och vikten av detta inskärps av helt nya forskningsresultat.

Under andra hälften av 1900-talet demokratiserades världen i accelererande takt, och detta fortsatte en bit in i 2000-talets första decennium. En viktig aspekt av denna utveckling är relationen mellan demokratisering och kvinnorättigheter.

– Men den demokratiska utvecklingen är inte könsblind, säger Staffan I. Lindberg.

Han är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och föreståndare för V-Dem, som syftar på Varieties of democracy.

LÄS VIDARE HÄR (FOF.SE)

Annonser
%d bloggare gillar detta: