Kalixlinjen – den svenska fronten mot Sovjet | Militär Historia

Den 30 november 1939 gick Sovjetunionen till angrepp mot Finland. Tyngdpunkten i anfallet låg i söder på Karelska näset, men ryssarna attackerade även i norra Finland mot hamnstaden Petsamo och mot Salla, bara 20 mil från svenska gränsen. Rovaniemi räknade man med att ta i mitten på november. Därefter skulle man gå mot Torneå. Tanken var att »klippa av» Finland på mitten.

När ryssarna angrep Finland fanns inte ett enda gevär längs Torne älv – gränsen mellan Sverige och Finland. Än mindre fanns det några fasta befästningar. Den 2 december 1939 utfärdades order om partiell mobilisering i landet, vilket för övre Norrlands trupper betydde praktiskt taget fullständig mobilisering.

Nu började uppbyggnaden av försvaret i östra Norrbotten, en upprustning som kom att pågå in på 1990-talet.

Nästan all militär verksamhet i länet hade under och efter första världskriget byggts upp kring Bodens fästning. Detta skulle nu förändras.

Åren 1939–45 fick människor bosatta längs Torne och Kalix älvar leva i daglig kontakt med militär verksamhet. Mängder av befästningar byggdes ut, främst längs Kalix älv.

När livet 1945 återgick till mer normala förhållanden fanns det kvar försvarsanläggningar, barackläger, mobiliseringsförråd och en fredsorganiserad försvarsområdesmyndighet. Omvärlden var orolig, med det kalla kriget som ny säkerhetspolitisk referensram. Den militära verksamheten hade kommit till östra Norrbotten för att stanna.

LÄS VIDARE HÄR (MILITARHISTORIA.SE)

Annonser
%d bloggare gillar detta: