Klimatets gerillakämpar | Tidningen Re:public

Ingenstans i världen är det lika farligt att vara miljöaktivist som i Honduras, där 14 mördades förra året. Miriam Miranda, som kämpar mot den globala uppvärmningens effekter på Atlantkusten, berättar att hon lever i ständig fruktan för sitt liv.

»Jag kämpar för oss garífunas, afrikanskättade honduraner vid Atlantkusten, men också för mänskliga rättigheter i allmänhet. I vår del av världen är miljö- och klimatfrågor självklara delar av kampen. Vi bor intill havet och ser hur orkaner blir allt vanligare, trots att det bedrivs kampanjer för att förneka det. Orkaner och stormar ställer dessutom till större skada, och i takt med att havet värms upp bleknar också korallerna utanför kusten.

Ett annat aktuellt problem är trenden mot monokultur i vårt land, särskilt när det gäller den afrikanska oljepalmen. Regeringen propagerar för, investerar i och underlättar för produktionen av palmolja. De uppmuntrar bönder att satsa på grödan – men det har visat sig vara en flopp. Råvarupriset har sjunkit, marken utsätts för mängder av bekämpningsmedel. Honduras är, efter Colombia, Latinamerikas
största producent av palmolja och det har både skapat en miljökris och lett till folkflyttningar inom landet. Palmen behöver växa i torra områden, och därför har man omdirigerat två floder för att skapa större områden av torr mark.

LÄS VIDARE HÄR (TIDNINGENREPUBLIC.SE)

Annonser
%d bloggare gillar detta: