Blommor, bin och nikotin | Forskning & Framsteg

Många växter är helt beroende av pollinerande insekter för att kunna fortplanta sig. Insekternas belöning för sitt arbete är oftast nektar, en sockerhaltig vätska i blommorna.

Men det finns även växter som spetsar sin nektar med nikotin, koffein och andra ämnen som vanligtvis ingår i växternas kemiska försvar mot skadeinsekter och mikroorganismer. Det kan verka underligt – växterna vill ju inte skada sina pollinatörer. Så varför spetsa nektarn på det viset? Det har många forskare grubblat över.

Växterna gynnas av att pollinatörerna befruktar så många blommor som möjligt. Det gäller därför att se till att pollinatörerna inte stannar för länge i varje blomma. Nektar som först lockar och sedan väcker obehag skulle kunna vara en lösning på problemet – och kanske kan en gnutta nikotin i nektarn ha den effekten. Det har forskare i Sydafrika undersökt.

Forskarna lät tambin välja mellan ett stort antal skålar som innehöll konstgjord nektar med olika halter av nikotin och socker. De bin som deltog i försöket föredrog ”nektar” med låga halter av nikotin. Men ju högre sockerhalten var, desto högre nikotinhalter accepterade bina.

– Det handlar om smak. Nikotin smakar bittert och socker maskerar den smaken.

LÄS VIDARE HÄR (FOF.SE)

Annonser
%d bloggare gillar detta: