Mot det ryska förtrycket | Yle

Den finländska självständighetsrörelsens historia under det första världskriget väcker än idag många frågor och öppnar upp okända rum för tolkningar.

I slutskedet av kriget förflyttades en del av den finländska socialistiska rörelsens kamp mot Tsarryssland från Finland till Stockholm, medan den borgerliga kampen mot tsardömet förlitade sig till stor del på ett finansiellt stöd från Tyskland.

Det är den förra som är av intresse att närmare skildra här och hur kontakter över nationsgränser knöts i den svenska huvudstaden 1917 samt hur detta förenade den finländska aktivismen med en global antikolonialism.

I det som utspelade sig i den svenska huvudstaden finner vi trådar och mönster som förenar bilden av att Finland var en koloni i relation till synen på den administrativa kontroll som flödade från det ryska tsardömet.

Därmed kan vi uppfatta den finländska aktivismen, vare sig den var socialistisk eller borgerlig, som antikolonial i dess teoretiska och praktiska uttryck.

När det kom till Finlands relation till Ryssland var det ett nationellt förhållande som under 1917 krackelerade och utsattes för kontinuerliga förändringar inom loppet av ett par intensiva månader.

En del av denna process utspelade sig och formades i Stockholm som ett antikolonialt rum.

LÄS VIDARE HÄR (SVENSKA.YLE.FI)

Annonser
%d bloggare gillar detta: